Anthony Davis

2013-14 Panini #72 Anthony Davis

2014-15 Totally Certified #37 Anthony Davis