Yi Jianlian

2008-09 Hot Prospects #47 Yi Jianlian
2008-09 Topps #70 Yi Jianlian
2008-09 Upper Deck #105 Jianlian Yi
2008-09 Upper Deck MVP #87 Yi Jianlian