Tristan Thompson

2013-14 Panini #146 Tristan Thompson

2014-15 Prestige #83 Tristan Thompson